Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Nabór wniosków w ramach programu resortowego „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2023