Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe:

Świadczenie usług pogrzebowych dla osób zmarłych na terenie Gminy Kadzidło, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione wskazane przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Więcej informacji: link