Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Informacje dla uchodźców z Ukrainy przygotowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.