Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy

OPS w Kadzidle

ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

tel: 297618934

e-mail: ops@kadzidlo.pl

Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.

Dopalacze

Przemoc

Artykuły

 • Przeciwdziałanie przemocy wyróżnione

   

  W dniu 30.03.2023 roku w Centrum Kultury Kurpiowskiej odbyło się spotkanie dotyczące przeciwdziałaniu przemocy domowej. Organizatorem spotkania był Pan Wójt Dariusz Łukaszewski.

   

  W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Kadzidle. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zainteresowaniem wysłuchali wypowiedzi profesjonalnych prelegentów. Prelekcje dotyczyły procedury „Niebieskie Karty''.

   

  Szczególne podziękowania za przekazaną wiedzę składamy kuratorom Sądu Rejonowego w Ostrołęce Panu Robertowi Biedce i Pani Joannie Zdrojewskiej, dzielnicowemu Posterunku Policji w Kadzidle Jerzemu Tabace, Panu Krzysztofowi Kolatorowi z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Pani Katarzynie Ładzie –psychologowi, Pani Ewie Kuligowskiej - Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kadzidle, Pani Renacie Romanowskiej-Olbryś – reprezentującej Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani pielęgniarce Barbarze Mrozek oraz Pani Marioli Bednarczyk - Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle. Dziękujemy Panu wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu za okazaną życzliwość.

  Czytaj Więcej o: Przeciwdziałanie przemocy
 • Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. wyróżnione

  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KADZIDLE PRZYJMUJE WNIOSKI O REFUNDACJĘ PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

  Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

  O wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. może ubiegać się odbiorca paliw gazowych, w przypadku gdy:

  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wykorzystuje urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi wpisanymi lub zgłoszonymi do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;
  • wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100,00 zł (w gospodarstwie domowym jednoosobowym) lub wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1 500,00 zł na osobę (w gospodarstwie domowym wieloosobowym).

  W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.  W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r.  Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

   

  Czytaj Więcej o: Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
 • Uwaga - ZUS przyjmuję już wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ wyróżnione

   

  Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy.

  Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

  Wnioski można składać za pośrednictwem następujących narzędzi :

  • aplikacji mobilnej mZUS od tego roku wnioski można złożyć za pośrednictwem tej bezpłatnej aplikacji. To łatwy i wygodny sposób na złożenie wniosku. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.
  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • portalu Emp@tia– opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
  • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

   

  Czytaj Więcej o: Uwaga - ZUS przyjmuję już wnioski o świadczenie wychowawcze 500+
 • Zapytanie ofertowe wyróżnione

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe:

  Świadczenie usług pogrzebowych dla osób zmarłych na terenie Gminy Kadzidło, które nie zostaną pochowane przez osoby uprawnione wskazane przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych

  Więcej informacji: link

  Czytaj Więcej o: Zapytanie ofertowe
 • UWAGA wyróżnione

  Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne. Natomiast nowi emeryci i renciści otrzymają tylko mLegitymację czyli dokument w wersji elektronicznej.

  Czytaj Więcej o: UWAGA
 • Dodatek elektryczny wyróżnione

  Dodatek elektryczny.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle informuję, iż od 1 grudnia 2022 roku  można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.  

  Komu przysługuje dodatek elektryczny?

  Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

  W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek elektryczny dla wszystkich zamieszkujących pod tym adresem. Jednak, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej niż jedna rodzina spod tego samego adresu, to dodatek wypłacany będzie temu, kto złożył wniosek jako pierwszy.

  Dodatek nie będzie przyznany gospodarstwom, które skorzystały już z dodatku węglowego lub z dodatku dla gospodarstw z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

  Czytaj Więcej o: Dodatek elektryczny