Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy

OPS w Kadzidle

ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

tel: 297618934

e-mail: ops@kadzidlo.pl

Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.

 

Artykuły

 • Dodatek węglowy wyróżnione

  Dodatek  węglowy przysługuje w gospodarstwach domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  Dodatek węglowy przysługuje nienależnie od dochodu.  Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

  Wnioski o dodatek węglowy – podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, będzie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle

  Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

  Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

  Wniosek do pobrana: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

   

  Czytaj Więcej o: Dodatek węglowy
 • Poszukujemy Wolontariuszy wyróżnione

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle informuje, że poszukuje dwóch chętnych osób dorosłych do bycia Wolontariuszami. Jeżeli chcesz spędzić pożytecznie swój wolny czas i poświecić go na to, aby bezinteresownie i nieodpłatnie pomagać  i wspierać osoby starsze i samotne zgłoś się do nas.

  Więcej informacji pod numerem telefonu: 297618934, adresem e-mail: ops@kadzidlo.pl lub osobiście.

  Czytaj Więcej o: Poszukujemy Wolontariuszy
 • Wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego wyróżnione

  Linia bezpośredniego wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

  800 70 2222 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego Jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

   

   

  Szczegółowe informacje:  https://www.gov.pl/web/kppsp-limanowa/linia-bezposredniego-wsparcia-dla-osob-w-stanie-kryzysu-psychicznego

  Czytaj Więcej o: Wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego
 • Dodatek osłonowy - 2022 r. wyróżnione

              Informujemy, że od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

              Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  *dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

              Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

  *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

              W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł dodatek nie przysługuje.

              Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, 0dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

   

  Wniosek

              Wnioski będzie można składać:

  - elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego

  - tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

  • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle

  Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia.

   

   

   

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy - 2022 r.