Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy

OPS w Kadzidle

ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło

tel: 297618934

e-mail: ops@kadzidlo.pl

Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle.

Dopalacze

Przemoc

Artykuły

 • „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. wyróżnione

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle włączył się do działań w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Symbolem wydarzenia jest pomarańczowa wstążka, gdyż pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Motywem przewodnim przedsięwzięcia jest przede wszystkim edukacja na temat na przemocy, jak na nią reagować i jej skutecznie przeciwdziałać.

  Przez pierwsze 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje skupiają się na zagadnieniach związanych z edukowaniem i profilaktyką w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży, gdzie każdy ma zapewnione odpowiednie warunki dorastania i rozwoju. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

  Pamiętaj!
  Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą przemocy wobec dziecka, masz wiele możliwości:
  - w nagłych przypadkach zadzwoń pod numer 112,
  - zadzwoń pod bezpłatną Niebieską Linię – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – telefon 800-120-002,
  - zadzwoń na bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numer telefonu 800-121-212,
  - skorzystaj z bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – numer 116-111 działa przez całą dobę; można również napisać i wysłać wiadomość na stronie: www.116111.pl/napisz,
  - zgłoś sprawę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kadzidle– telefon 29 7618934,

   

  Czytaj Więcej o: „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
 • „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 wyróżnione

   

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle zamierza w 2024 roku kontynuować realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 i w związku z powyższym ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie.

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

  Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie w 2024 r. proszeni są o zgłaszanie się osobiście lub telefoniczne do dnia 13 listopada 2023 r.

  Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługi.

  Szczegóły Programu ‘Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024:

  Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

   

  Więcej informacji pod nr telefonu: 297618934

  Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024
 • OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA NA KURATORA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ wyróżnione

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle poszukuje kandydata na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

  Kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca w pełni z praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

  Ustanowienie kuratora następuje postanowieniem sądu.

  Do obowiązków kuratora w szczególności należy opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby ubezwłasnowolnionej.

  Osoby zainteresowane swoje kandydatury mogą zgłaszać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło.

   Zainteresowani podają następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon kontaktowy.

  Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (dostępne do pobrania w załączniku do ogłoszenia).

  Prośbę o wskazanie kuratora do tut. OPS skierował Sąd Rejonowy w Ostrołęce, III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Mazowiecka 3.

  Czytaj Więcej o: OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU KANDYDATA NA KURATORA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ
 • Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 wyróżnione

   

   

  Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

  Czytaj Więcej o: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
 • Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r. wyróżnione

  Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

  Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

  • 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

  W przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023 r., nie jest wymagane ponowne wydanie przez OPS skierowania na nowym wzorze.

  Czytaj Więcej o: Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.
 • Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością wyróżnione

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle  zaprasza osoby zainteresowane udziałem w Programie pn. "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024 do zgłoszenia swojego udziału w ww. programie. Deklaracje osób zainteresowanych tą formą wsparcia umożliwią nam racjonalne oszacowanie potrzeb i złożenie odpowiedniego wniosku.

  W dniu 16.08.2023 roku Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór na realizację Programu pn.  "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością